Usługi eksperckie

Ocena i rozwiązywanie problemów ochrony powierzchni.

Rezultatem jest kompleksowy projekt eliminujący rozbieżności między powierzchniami a materiałami bazowymi.