Normy

Wykonujemy testy zgodnie z normami:

 • ČSN EN ISO 2409 – Test sieci
 • ČSN ISO 2819, 2.12 – Test przyczepności na szok termiczny
 • ČSN EN ISO 4628 – Ocena degradacji lakieru, Klasyfikacja liczby i wielkości wad i  intensywność poszczególnych zmian w wyglądzie
 • ČSN EN ISO 6270-2 – Określenie odporności na wilgoć
 • ČSN EN ISO 9227 – Testy mgły solnej
 • ČSN EN ISO 10289 – Ocena próbek i wyrobów poddanych badaniom korozyjnym
 • ČSN EN ISO 2812 – Test odporności na ciecz
 • VW TL 211 – Testowanie części z tworzyw sztucznych
 • VW PV 1210 (ČSN EN ISO 6270-2, ČSN EN ISO 2812-1,2,3,4) – Cykliczne testy korozyjne
 • VW PV 1200, PV 2005-A – Mokre cykliczne badanie cieplne
 • VW PV 1209 – Połączony test cykliczny
 • ČSN EN ISO 15184 – Oznaczanie twardości powłoki – Test ołówkowy
 • VW PV 1503A (DIN 55662, ČSN EN ISO 6270-2, ČSN EN ISO 16925) – Badanie oporu przepływu pary
 • ČSN EN 60068-2-1 ed. 2 – Test na zimno
 • VW TL 211 čl. 8, VW TL 226, VW TL 227, VW TL 256, VW TL 260 čl. 2, VW TL 52451 čl. 5 – Test odporności na ciecz

Przygotowujemy się do dalszych testów zgodnie s normami.

Normy: Testowanie tworzyw sztucznych

GRADUS a.s. od 2014 oferuje i wykonuje następujące testy:

 • Badania malowanych tworzyw sztucznych głównie zgodnie z normami VW TL 211 i TL 226
 • ČSN EN ISO 2409 Test siatki
 • DIN EN ISO 20567-1 Steinschlagtest – Test spryskiwania
 • VW PV 1503 Dampfstrahltest – Odporność na przepływ gorącej wody
 • ČSN EN ISO 6270-2 Oznaczanie odporności na wilgoć – Procedura ekspozycji próbek do badań w środowisku kondensacji wody
 • VW PV 1200 Klimatest – Test zmiennej temperatury klimatycznej z kontrolowaną wilgotnością
 • Wyznaczanie połysku zwierciadlanego powłok z geometrią 20°;60° 85° (podle ČSN EN ISO 2813)
 • Kolorymetryczne oznaczanie różnic kolorystycznych (według ASTM E 1347, ČSN EN ISO 11664-4, ČSN EN 13523-3, ISO 7724-1,2,3)
 • Test odporności na promieniowanie UV w lampach UV (wedlug ASTM G 154, ČSN EN ISO 4892-1, ČSN EN ISO 4892-3, ČSN EN ISO 927-6, ČSN EN ISO 16474)
 • Określenie pofałdowanej powierzchni (Orange Peel) z zależnością od zmierzonego połysku (DOI) nawet w przypadku mniejszych lub zakrzywionych powłok
 • Odporność na temperaturę
 • Odporność chemiczna

Normy: Testowanie metali

GRADUS a.s. oferuje następujące testy:

 • badanie korozyjne w mgle solnej i ocena stanu powierzchni (wg ČSN EN ISO 9227, ocena wg ČSN EN ISO 10289 lub ČSN EN ISO 4628)
 • badanie korozyjne odporności na wilgoć w środowisku kondensacji wodnej i ocena stanu powierzchni (wg ČSN EN ISO 6270-2, ocena wg ČSN EN ISO 10289 lub ČSN EN ISO 4628)
 • test korozyjny na odporność na wilgoć zawierającą dwutlenek siarki (wg ČSN EN ISO 3231, ČSN ISO 6988, DIN 50018 KFW 1.0S,2.0S)
 • połączony test korozyjny w mgle solnej i odporność na wilgoć w środowisku kondensacji wodnej oraz ocena stanu powierzchni (wg ČSN EN ISO 9227 i ČSN EN ISO 6270-2, ocena wg ČSN EN ISO 10289 lub ČSN EN ISO 4628)
 • test przyczepności na szok termiczny (wg ČSN ISO 2819)
 • test sieci (wg ČSN EN ISO 2409)
 • ČSN EN ISO 2409 Test sieci
 • ČSN ISO 2819, 2.12 Testy przyczepności – Test przyczepności szoku termicznego
 • ČSN EN ISO 4628 Farby i lakiery – Ocena degradacji lakieru – Klasyfikacja liczby i rozmiarów uszkodzeń oraz intensywności poszczególnych zmian wyglądu
 • ČSN EN ISO 6270-2 Oznaczanie odporności na wilgoć – Procedura ekspozycji próbek do badań w środowisku kondensacji wody
 • ČSN EN ISO 9227 Testy korozyjne w sztucznych atmosferach – Testy w komorze solnej
 • ČSN EN ISO 10289 Metody badań korozji powłok metalicznych i innych nieorganicznych powłok na podłożach metalowych – Ocena próbek i produktów poddanych testom korozyjnym
 • VW PV 1210 Części karoserii i części zamontowane w pojeździe – Testy korozyjne.

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z tej witryny, analizować ruch oraz personalizować treści i reklamy.

Akceptuj wszystkonastavitOdrzuć wszystkie