Usługi eksperckie

Pracujemy również według standardów tych fabrik samochodów:

 

 

 

 

 

 

 

Gradus, poprzez swoich ekspertów, oferuje ocenę i rozwiązywanie problemów związanych z ochroną powierzchni. Rezultatem jest kompleksowy projekt, eliminacja rozbieżności w powierzchniach i materiałach podstawowych.

Wybrane studia przypadków…