Akredytacja

Laboratorium Badawcze GRADUS posiada akredytację Czeskiego Instytutu Akredytacji pod numerem L-1603.

Laboratorium posiada akredytację Czeskiego Instytutu Akredytacji, o.p.s. do wykonywania badań korozyjnych i testów przyczepności. (ČIA), sygnatariusz EA MLA. Laboratorium po raz pierwszy uzyskało akredytację w 2011 roku i broni jej corocznie.

Z pierwotnych czterech laboratorium rozszerzyło swoją akredytację na sześć obecnych testów. Na podstawie akredytacji laboratorium jest w stanie aktualizować normy określające procedury badawcze oraz udzielać ekspertyz i interpretacji wyników badań.

więcej o akredytacjach