Vybavení laboratoře

Pro provádění uvedených zkoušek jsme vybaveni jak veškerou potřebnou technikou. Odborný personál naší firmy s mnohaletými zkušenostmi považujeme za samozřejmost.

Přístroje a vybavení využívané při provádění zkoušek

zkušební korozní komora Liebisch SK-400-MTR
zkušební korozní komora Constatwin SK 400 M-TR fy Liebisch
zkušební korozní komora Constamatic SKB 1000 A-TR
zkušební korozní komora Constamatic SKB 1000 A-TR fy Liebisch
solná komora Q-FOG CRH 1100 HSC
solná komora s regulací teploty a relativní vlhkosti vzduchu (Cyclic Corrosion Tester) CRH 1100 HSC fy Q-FOG
klimatická komora Vöetsch VC3 7060
klimatická komory VC3 7060 (s modifikací pro VW PV 1200/BMW) fy Vöetsch
sušárna ED 115
sušárna ED 115 fy BINDER
binokulární stereomikroskop STM 712
binokulární stereomikroskop STM 712 s připojením ke kameře fy Intraco Micro
analytické váhy GR 200EC a přesné váhy GF 2000EC
analytické váhy GR 200EC a přesné váhy GF 2000EC fy A&D

Další vybavení:

  • tloušťkoměr FMP 40 fy HELMUT FISCHER GmbH
  • lázeň na zkoušky v kapalinách dle ČSN EN 2812
  • zkušební zařízení odolnosti oproti kapalinám
  • box pro provádění zkoušek odolnosti proti proudu vody/páry
  • zařízení pro provádění zkoušky odolnosti proti tlakové vodě a páře
  • měřící technika pro stanovení tloušťky povlaků na kovových i nekovových materiálech
  • technika na testování přilnavosti povlaků