Normy

Zkoušky provádíme podle norem:

 • ČSN EN ISO 2409 – Mřížková zkouška
 • ČSN ISO 2819, 2.12 – Zkouška přilnavosti tepelným šokem
 • ČSN EN ISO 4628 – Hodnocení degradace nátěrů, Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotlivých změn vzhledu
 • ČSN EN ISO 6270-2 – Stanovení odolnosti proti vlhkosti
 • ČSN EN ISO 9227 – Zkoušky solnou mlhou
 • ČSN EN ISO 10289 – Hodnocení vzorků a výrobků podrobených korozním zkouškám
 • ČSN EN ISO 2812 – Zkouška odolnosti oproti kapalinám
 • VW TL 211 – Zkoušky plastových dílů
 • VW PV 1210 (ČSN EN ISO 6270-2, ČSN EN ISO 2812-1,2,3,4) – Cyklické korozní zkoušky
 • VW PV 1200, PV 2005-A – Zkouška vlhkým teplem cyklickým
 • VW PV 1209 – Kombinovaná cyklická zkouška
 • ČSN EN ISO 15184 – Stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami
 • VW PV 1503A (DIN 55662, ČSN EN ISO 6270-2, ČSN EN ISO 16925) – Zkouška odolnosti v proudu páry
 • ČSN EN 60068-2-1 ed. 2 – Zkouška chladem
 • VW TL 211 čl. 8, VW TL 226, VW TL 227, VW TL 256, VW TL 260 čl. 2, VW TL 52451 čl. 5 – Zkouška odolnosti proti kapalinám

Připravujeme zkoušky i podle dalších norem.

Normy: zkoušky plastů

Gradus a.s. od roku 2014 nabízí a provádí tyto zkoušky:

 •  zkoušky lakovaných plastů především dle VW norem TL 211 a TL 226
 • ČSN EN ISO 2409              Mřížková zkouška
 • DIN EN ISO 20567-1         Steinschlagtest – Zkouška otryskání posypovým materiálem
 • VW PV 1503                         Dampfstrahltest – Odolnost proti proudu horké vody
 • ČSN EN ISO 6270-2          Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Postup pro expozici zkušebních vzorků v prostředí kondenzace vody
 • VW PV 1200                         Klimatest – Střídavý klimatický teplotní test s regulovanou vlhkostí
 • Stanovení zrcadlového lesku nátěrů s geometrií 20°;60° 85° (podle ČSN EN ISO 2813)
 • Kolorimetrické stanovení barevných rozdílů (podle ASTM E 1347, ČSN EN ISO 11664-4, ČSN EN 13523-3, ISO 7724-1,2,3)
 • Zkouška odolnosti proti UV záření pod UV lampami (podle ASTM G 154, ČSN EN ISO 4892-1, ČSN EN ISO 4892-3, ČSN EN ISO 927-6, ČSN EN ISO 16474)
 • Stanovení zvlněného povrchu (Orange Peel) se závislostí naměřeného lesku (DOI) i na menších, či zakřivených nátěrech
 • Teplotní odolnosti
 • Chemické odolnosti

Normy: zkoušky kovů

Gradus a.s. nabízí tyto zkoušky:

 • korozní zkouška v solné mlze a vyhodnocení stavu povrchu (podle ČSN EN ISO 9227, vyhodnocení podle ČSN EN ISO 10289 nebo ČSN EN ISO 4628)
 • korozní zkouška odolnosti proti vlhkosti v prostředí kondenzace vody a vyhodnocení stavu povrchu (podle ČSN EN ISO 6270-2, vyhodnocení podle ČSN EN ISO 10289 nebo ČSN EN ISO 4628)
 • korozní zkouška odolnosti proti vlhkosti s obsahem oxidu siřičitého (podle ČSN EN ISO 3231, ČSN ISO 6988, DIN 50018 KFW 1.0S,2.0S)
 • kombinovaná korozní zkouška v solné mlze a odolnosti proti vlhkosti v prostředí kondenzace vody a vyhodnocení stavu povrchu (podle ČSN EN ISO 9227 a ČSN EN ISO 6270-2, vyhodnocení podle ČSN EN ISO 10289 nebo ČSN EN ISO 4628)
 • zkouška přilnavosti tepelným rázem (podle ČSN ISO 2819)
 • mřížková zkouška (podle ČSN EN ISO 2409)
 • ČSN EN ISO 2409 Mřížková zkouška
 • ČSN ISO 2819, 2.12 Zkoušky přilnavosti – Zkouška přilnavosti tepelným šokem
 • ČSN EN ISO 4628 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotlivých změn vzhledu
 • ČSN EN ISO 6270-2 Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Postup pro expozici zkušebních vzorků v prostředí kondenzace vody
 • ČSN EN ISO 9227 Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou
 • ČSN EN ISO 10289 Metody korozních zkoušek kovových a jiných anorganických povlaků na kovových podkladech – Hodnocení vzorků a výrobků podrobených korozním zkouškám
 • VW PV 1210 Díly karoserie a díly montované k vozidlu – Korozní zkoušky.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout