Zkoušky kovů

Provádění korozních zkoušek.

V případě negativního výsledku jsme schopni analyzovat příčiny a navrhnout konkrétní opatření.

Expertní služby

Posouzení a řešení problémů povrchových ochran.

Výsledkem je komplexní návrh odstranění neshod povrchů i základních materiálů.

Zkoušky plastů

Testování lakovaných plastů

Testy provádíme hlavně podle standardů VW TL 211 a TL 226.