Akreditovaná laboratoř

sídlo akreditované laboratoře Gradus

Historie společnosti

2009

Naše laboratoř byla založena k 1. 3. 2009.

2010

Od května 2010 pracuje laboratoř ve shodě s normou ČSN EN ISO/IEC 17025 posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Od října 2010 máme všechny přístroje oficiálně zkalibrovány a metricky navázány (kalibraci provedly kalibrační orgány schválené Českým institutem pro akreditaci o.p.s, dále jen ČIA).

2011

Úspěšné absolvování akreditačního řízení v lednu 2011. V únoru 2011 nám bylo ČIA vydáno Osvědčení o akreditaci č. 43/2011 pro zkušební laboratoř č. 1603.

2012

V únoru 2012 laboratoř úspěšně prošla roční prověrkou orgánů ČIA – rozšíření akreditace o možnost vydávání stanovisek a interpretací. V praxi to znamená, že budeme moci vyhodnocovat nejen podle ČSN EN ISO norem, ale i podle podnikových norem. To je významné zvláště pro testované díly pro automobilový průmysl.

2017

Stěhování do vlastních prostor. Vysoký standard našich služeb v současné době poskytujeme cca 30 stálým renomovaným klientům z oblasti průmyslu a strojírenství, převážně automobilového zaměření.

Spolupráce

Úzce spolupracujeme se zkušební laboratoří ve firmě Škoda a.s. Mladá Boleslav. Zde konzultujeme a ověřujeme nejnovější požadavky a poznatky v oblasti zkoušení povrchových úprav na automobilových dílech.

Od roku 2011 se účastníme mezilaboratorního porovnávání za účastí certifikovaných a akreditovaných laboratoří GRADUS, a.s, Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, VZLÚ Praha a Magna Exteriors. Výsledkem byla dobrá korelace výsledků testovaných vzorků.

Dále Vám nabízíme využití zkušeností našich pracovníků v oboru povrchových úprav. Zde nabízíme spolupráci ve formě konzultací a školení.

Akreditace

Laboratoř GRADUS, a.s. je akreditována k provádění korozních a přilnavostních zkoušek Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA), signatářem EA MLA. Poprvé získala laboratoř akreditaci v roce 2011 a pravidelně ji obhajuje.

Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu

Laboratoř je na základě akreditace způsobilá:

  • uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace,
  • poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Podrobné informace o akreditaci, vč. příloh osvědčení o akreditaci naleznete na stránkách národního akreditačního orgánu.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout