Normy: zkoušky plastů

Gradus a.s. od roku 2014 nabízí a provádí tyto zkoušky:

  •  zkoušky lakovaných plastů především dle VW norem TL 211 a TL 226
  • ČSN EN ISO 2409              Mřížková zkouška
  • DIN EN ISO 20567-1         Steinschlagtest – Zkouška otryskání posypovým materiálem
  • VW PV 1503                         Dampfstrahltest – Odolnost proti proudu horké vody
  • ČSN EN ISO 6270-2          Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Postup pro expozici zkušebních vzorků v prostředí kondenzace vody
  • VW PV 1200                         Klimatest – Střídavý klimatický teplotní test s regulovanou vlhkostí
  • Měření struktury laku Wave-Scan plus
  • Teplotní odolnosti
  • Chemické odolnosti