Komora klimatyczna VC3 7060 (z modyfikacją do VW PV 1200 / BMW)