Normy

Wykonujemy testy zgodnie z normami:

 • ČSN EN ISO 2409 – Test sieci
 • ČSN ISO 2819, 2.12 – Test przyczepności na szok termiczny
 • ČSN EN ISO 4628 – Ocena degradacji lakieru, Klasyfikacja liczby i wielkości wad i  intensywność poszczególnych zmian w wyglądzie
 • ČSN EN ISO 6270-2 – Określenie odporności na wilgoć
 • ČSN EN ISO 9227 – Testy mgły solnej
 • ČSN EN ISO 10289 – Ocena próbek i wyrobów poddanych badaniom korozyjnym
 • ČSN EN ISO 2812 – Test odporności na ciecz
 • VW TL 211 – Testowanie części z tworzyw sztucznych
 • VW PV 1210 (ČSN EN ISO 6270-2, ČSN EN ISO 2812-1,2,3,4) – Cykliczne testy korozyjne
 • VW PV 1200, PV 2005-A – Mokre cykliczne badanie cieplne
 • VW PV 1209 – Połączony test cykliczny
 • ČSN EN ISO 15184 – Oznaczanie twardości powłoki – Test ołówkowy
 • VW PV 1503A (DIN 55662, ČSN EN ISO 6270-2, ČSN EN ISO 16925) – Badanie oporu przepływu pary
 • ČSN EN 60068-2-1 ed. 2 – Test na zimno
 • VW TL 211 čl. 8, VW TL 226, VW TL 227, VW TL 256, VW TL 260 čl. 2, VW TL 52451 čl. 5 – Test odporności na ciecz

Przygotowujemy się do dalszych testów zgodnie s normami.