Normy

Zkoušky provádíme podle norem:

 • ČSN EN ISO 2409 – Mřížková zkouška
 • ČSN ISO 2819, 2.12 – Zkouška přilnavosti tepelným šokem
 • ČSN EN ISO 4628 – Hodnocení degradace nátěrů, Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotlivých změn vzhledu
 • ČSN EN ISO 6270-2 – Stanovení odolnosti proti vlhkosti
 • ČSN EN ISO 9227 – Zkoušky solnou mlhou
 • ČSN EN ISO 10289 – Hodnocení vzorků a výrobků podrobených korozním zkouškám
 • ČSN EN ISO 2812 – Zkouška odolnosti oproti kapalinám
 • VW TL 211 – Zkoušky plastových dílů
 • VW PV 1210 (ČSN EN ISO 6270-2, ČSN EN ISO 2812-1,2,3,4) – Cyklické korozní zkoušky
 • VW PV 1200, PV 2005-A – Zkouška vlhkým teplem cyklickým
 • VW PV 1209 – Kombinovaná cyklická zkouška
 • ČSN EN ISO 15184 – Stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami
 • VW PV 1503A (DIN 55662, ČSN EN ISO 6270-2, ČSN EN ISO 16925) – Zkouška odolnosti v proudu páry
 • ČSN EN 60068-2-1 ed. 2 – Zkouška chladem
 • VW TL 211 čl. 8, VW TL 226, VW TL 227, VW TL 256, VW TL 260 čl. 2, VW TL 52451 čl. 5 – Zkouška odolnosti proti kapalinám

Připravujeme zkoušky i podle dalších norem.