Akreditace

Zkušební laboratoř GRADUS je akreditována Českým institutem pro akreditaci pod číslem L-1603.

Laboratoř je akreditována k provádění korozních a přilnavostních zkoušek Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA), signatářem EA MLA. Poprvé získala laboratoř akreditaci v roce 2011 a každoročně ji obhajuje.

Z původních čtyř rozšířila laboratoř svoji akreditaci na současných šest zkoušek. Laboratoř je na základě akreditace způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy a poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

více o akreditacích

O nás

Zkušební laboratoř GRADUS, a.s. byla založena 1.3.2009. Její náplní jsou korozní zkoušky, zkoušky přilnavosti a hodnocení stavu povrchu podle uvedených norem.

Mezi avizované přednosti naší firmy patří:

  • provádění korozních zkoušek odborným personálem s minimálně 10-letou praxí,
  • informování zákazníka o průběhu zkoušky, v případě negativního vývoje testu nečekáme na konec testu (šetření nákladů zákazníka),
  • v případě negativního výsledku jsme schopni analyzovat příčiny (analýza základního materiálu, analýza vlastní povrchové úpravy, atd.) a navrhnout konkrétní opatření.

více o laboratoři