Expertní služby

Podle norem těchto automobilek také pracujeme:

 

 

 

 

 

 

 

Firma Gradus prostřednictvím svých odborníků nabízí posouzení a řešení problémů povrchových ochran. Výsledkem je komplexní návrh odstranění neshod povrchů i základních materiálů.

Vybrané případové studie…